Промоција извоза

Програм је У ПРИПРЕМИ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ММСП У 2020. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ИЗ ПРЕХРАМБЕНОГ СЕКТОРА И СЕКТОРА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ – ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА КОЈА КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ СВОЈИХ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ МОГУ ДА УВЕЋАЈУ СВОЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ ЗА ИЗВОЗ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 250.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:Март 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  30 дана

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА: Максималан износ одобрених бесповратних средстава је 23.000.000,00 РСД, колико износи горња граница за доделу „de minimis“ државне помоћи по Кориснику Програма.

ТИП МЕРЕ: Развојна агенција Србије (РАС), кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности, одобрава бесповратна средства ради реализације дефинисаних активности. Пројекти корисника Програма се суфинансирају кроз рефундацију износа бесповратних средстава, а након завршетка пројектних активности.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Овим Програмом РАС ће обезбеђивати институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим свог извоза. Програмом ће бити обухваћене активности које се односе на оспособљавање и излазак привредних друштава на нова тржишта, односно, повећање обима њиховог извоза, као и повећање њихове конкурентности на међународним тржиштима.

УСЛОВИ: Програм је у припреми

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Програм је у припреми

КОНТАКТ:

  Јелена Цвијановић

  E-mail: jelena.cvijanovic@ras.gov.rs