Подстицаји у сточарству за краве узгој телади

Програм је У ПРИПРЕМИ

Овај програм је тренутно у разматрању од стране Министарства привреде.