Подизање нових вишегодишњих засада воћа и хмеља

Програм је У ПРИПРЕМИ

Овај програм је тренутно у разматрању од стране Министарсва привреде.