EU за Србију – Саветодавна подршка

Програм је У ПРИПРЕМИ

Овај програм је тренутно у разматрању од стране Министарства привреде.