EU за Србију – Финансирање МСПП

Програм је У ПРИПРЕМИ

Овај програм је тренутно у разматрању од стране Министарства привреде.