У 37 филијала Пореске управе формирани су посебни шалтери “Ваш порезник”, који поред “Контакт центра” представљају још један канал комуникације између пореских обвезника и Пореске управе. На шалтеру “Ваш порезник” грађани и порески обвезници у непосредном контакту са пореским службеницима могу добити различите информације у вези  са применом пореских закона, стручну помоћ при попуњавању пореских пријава, захтева и др. Ови шалтери су намењени свим грађанима и пореским обвезницима, а посебно онима који нису у могућности електронски да комуницирају са Пореском управом.

Увођењем електронских пријава унапређен је процес администрирања пореза. Све Пореске пријаве (100 %) преведене су у електронски облик, тако да порески обвезници могу све пореске пријаве да подносе електронски, посредством портала Пореске управе, који омогућава брзо, једноставно и сигурно подношење пореских пријава са рачунара корисника.На сајту Пореске управе http://www.poreskauprava.gov.rs/  могу се преузети видео и корисничка упутства о начину и поступку подношења пријава у електронском облику.

Пореска управа ради на развоју нових  е-сервиса преко којих ће пореским обвезницима бити олакшана комуникација са Пореском управим у циљу ефикаснијег и бржег остваривања њихових права  и  испуњавање пореских обавеза.

Практични водич  за пореско ослобођење почетника у пословању можете преузети овде.