О Порталу предузетништва

Министарство привреде покренуло је Портал предузетништва, намењен свим предузетницима и онима који то желе да постану.

Циљ нам је да предузетници, на једном месту, добију информације о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате.

У самом заглављу сајта дате су информације о извештајима и студијама за мала и средња предузећа и предузетнике (МСПП), преглед актуелних програмима подршке, информације о електронским услугама за МСПП, пореским олакшицама за запослене, царинским олакшицама за увоз опреме, правима и обавезама у инспекцијском надзору, као и подршка међународних развојних партнера који дају повољне кредите и бесповратна средства.

Испод актуелних вести, подршка је разврстана према намени у три ротирајуће кућице.

У првој ротирајућој кућици насловљеној са „Подршка почетку пословања“ представљени су програми финансијске и нефинансијске подршке намењени почетницима у бизнису, као и програми који почетницима нуде Аутономна покрајина Војводина и  јединице локалне самоуправе.

У другој ротирајућој кућици насловљеној са „Подршка расту и развоју“ представљени су програми како финансијске подршке намењеним инвестирању у МСПП, унапређењу пословања, подршци новом запошљавању, тако и програми нефинансијске подршке у виду бесплатних саветодавних услуга, као и програми који нуде Аутономна покрајина Војводина и  јединице локалне самоуправе.

У трећој ротирајућој кућици насловљеној са „Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију“ представљени су програми подршке за сва МСПП којиа желе да повећају своју конкурентност на тржишту увођењем иновација, дигитализације и коришћењем нових технологија и тако олакшају и убрзају увођење модела циркуларне, зелене економије, односно економије која мења начин производње.

На дну сајта налазе се мрежа акредитованих регионалних развојних агенција и мрежа технолошких паркова, пословних инкубатора и старт-ап центара.

Идеја Портала предузетништва јесте да буде ефикасан сервис привреде благовременим информисањем о свим директним финансијским и мерама подршке и да афирмише и подстакне развој предузетничког духа у Србији.

Образац за пријаву програма министарстава, органа у њиховом саставу, посебних организација, јавних агенција, АП Војводине, јединица локалне самоуправе, међународних развојних партнера и партнерских организација може се преузети овде.