Дигитализација је један од стратешких приоритета Владе Србије јер доноси бржи привредни и друштвени развој и подиже квалитет живота грађана.

На овом порталу могу се наћи расположиви електронски сервиси, који штеде време и новац и омогућавају да се до одређених услуга дође „из фотеље“.

 

Кроз дигитализацију услуге постају јефтиније, знање доступније, подстичу се креативност, иновације, инклузија и модернизација друштава. То је шанса за земље у развоју да ухвате корак са технолошки развијеним државама и смање јаз у технологијама и начину пословања.