Домаће партнерске институције и организације препознале су значај развоја малих и средњих предузећа, а кроз програме подршке настоје да их оснаже, посаветују, подрже и заштите њихове интересе.

Заједнички циљ је подршка развоју и унапређењу привреде Србије и јача и брзорастућа мала и средња предузећа.